3A

Fije për qepje pambuku unike për "dip".

PRODUKTI PAKETIMI NGJYRA NË STOK
APLIKIMET KRYESORE
" 3 A " 20 2000 Y 3 Rroba për ’dip’
" 3 A " 34 2500 M 3 Rroba për ’dip’
" 3 A " 50 4000 Y 3 Rroba për ’dip’
" 3 A " 85 5000 Y 3 Rroba për ’dip’