АДМИНИСТРАЦИЯ

Организационната структура на компанията се основава на съвременната международна практика.

Тя е от функционален тип  и поставя акцент върху отговорността и ефективността на всеки човек.

Организационна структура на фирма Бриянт се състои от следните четири отдела, които се управляват от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит:

  • 1. Производствен Отдел.
  • 2. Маркетингов Отдел.
  • 3. Финансов Отдел.
  • 4. Отдел Осигуряване на качеството.