ИСТОРИЯ

Фирма Бриянт е създадена през 1954 г. и от самото начало се занимава с производство на конци. През 1992 г. компанията се разраства до АД и през 1995 г. се осъществява нова схема на управление и преразпределяне на акциите.

Първата грижа на новото ръководство е динамичната употреба на производствения потенциал. Старите съоръжения са заменени от модерни, високотехнологични машини, а екип от специалисти разработва програма за пълноценното им използване. Подготвен е петгодишен инвестиционен план за повишаване на производителността и за осигуряване на най-добро качество и безпрепятствено разпространение на продукта.

В същото време се провежда цялостна реорганизация и дейността на предприятието се адаптира към международните стандарти. Днес компанията е активна в производството и разпространението главно на шевни и бродировъчни конци в Европа. Багрилното е едно от най-модерните в международно отношение, а апаратурата е от последно поколение.

Също така, компанията произвежда масла за шевни машини и дистрибутира помощни материали за шевната индустрия като игли и др.