ФИЛОСОФИЯ И МИСИЯ

Целта на Бриянт АД е да се превърне в една от най-важните европейски компании, които произвеждат висококачествени шевни конци с голяма здравина.

Поизводителят на конци Бриянт АД е фирма, ориентирана към клиента, с гъвкава организация, позволяваща й активно и ефективно да удовлетворява нуждите на своите клиенти.

Ръководството акцентира върху  планирането и производството на нови революционни продукти, които днес представляват референтни продукти за пазара с тяхното качество и надеждност.

Терминът Висока Здравина (High Tenacity), който Бриянт АД въвежда на гръцкия пазар, показва проницателността и отговорното отношение, с които компанията  посреща очевидните нужди на индустрията за качество в шиенето и подчертава колко е важно да бъдеш водещ на пазара в това отношение.

Наличието на голям брой достъпни съвременни бързобагрени нюанси, подбраното качество на суровините, високият стандарт на производствените спецификации и техническите решения, предлагани на клиента при проблеми в процеса на  шиене, поставят Бриянт АД във водеща  позиция на международните пазари на шевни конци.

Бриянт АД инвестира сериозно в човешките ресурси. Фирмата се грижи за обучението на екипа си в най-модерните методи за производство, маркетинг и дистрибуция. По този начин екипът е в състояние да приложи на практика философията на компанията.