ПРОДАЖБИ И ДИСТРИБУЦИЯ

Продуктите на фирма Бриянт се разпространяват от нейните търговски агенти и упълномощени представители, които предлагат високо качество на обслужване на клиентите и цялостни решения, подобрявайки по този начин резултатите при шиене и производителността.

Дистрибуторската мрежа на Бриянт със собствената си транспортна база, предлага обслужване за по-малко от 24 часа.

Компанията обслужва своите клиенти, намиращи се в България и Румъния чрез фирмите Бриянт ЕООД и Диамант АТА. Тези компании доставят всички продукти в рамките на 24 часа от техните местни складове, разположени в градовете София и Букурещ.

В резултат на това Бриянт АД  е марка, която се ползва с широко признание и доверие