ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η οργανωτική δομή της Εταιρείας βασίζεται στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.
Είναι «λειτουργικού» τύπου και δίνει έμφαση στην υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα ενός εκάστου.

Το οργανόγραμμα της Εταιρείας  απαρτίζεται από τις κατωτέρω τέσσερεις Διευθύνσεις με επικεφαλής επιστήμονες υψηλής κατάρτισης και μακρόχρονης πείρας.

  • 1. Διεύθυνση Παραγωγής
  • 2. Εμπορική Διεύθυνση
  • 3. Οικονομική Διεύθυνση
  • 4. Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας