ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Κλωστοβιομηχανία Μπριγιάν ιδρύθηκε το 1954 και από την αρχή της λειτουργίας της  ασχολήθηκε με την παραγωγή κλωστών. Το 1992 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία  και το 1995 απέκτησε νέα ισχυρή μετοχική σύνθεση και διοίκηση.
 
Πρώτη μέριμνα της νέας διοίκησης αποτέλεσε ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η δυναμική εκμετάλλευση των παραγωγικών  δυνατοτήτων της. Ανανεώθηκε ο παλαιός  μηχανολογικός εξοπλισμός με υπερσύγχρονα  μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και ομάδα ειδικών επιστημόνων κατήρτισε πρόγραμμα για την πληρέστερη αξιοποίηση τους.

Εκπονήθηκε πενταετές επενδυτικό σχέδιο υποστήριξης της παραγωγικότητας, διασφάλισης της άριστης ποιότητας και της απρόσκοπτης διακίνησης των προϊόντων.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ριζική οργανωτική  αναδιάρθρωση και η λειτουργία της Επιχείρησης προσαρμόστηκε στα διεθνή πρότυπα.
 
Σήμερα η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και διάθεση κλωστών ραφής και κεντήματος. Τα βαφεία της είναι τα πλέον σύγχρονα και τελειοποιημένα μοντέλα που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά.
 
Επίσης η Εταιρεία παράγει λιπαντικά για ραπτομηχανές και διαθέτει βοηθητικά υλικά ραφής όπως βελόνες κ.α.