ΜΠΡΙΓΙΑΝ

Κλωστές κεντήματος ρεγιόν με έντονη λάμψη, ιδανικές για πολυκέφαλες μηχανές.
 

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ραιγιόν 90 5000 Y 216 Κεντήματα
Ραιγιόν 110 5000 M 216 Κεντήματα
ΠΡΟΪΟΝ TKT NO. TEX DEN ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ (CN) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ % ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ραιγιόν 90 90 33 150x2 550 18 4-5
Ραιγιόν 110 110 26 120x2 450 18 4-5