ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Σύμμικτη κλωστή ραφής (core-spun),100% πολυεστερική.
Μοναδική για τζην και τέντες.
 

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 25 2500 M 64 Διακοσμητικά γαζιά, Τέντες
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 36 4000 M 64 Τζην
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 50 5000 M 64 Τζην
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 75 7000 M 64 Τζην
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 120 5000 M 400 Ρούχα
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 150 5000 M 3 Ρούχα
ΠΡΟΪΟΝ TKT NO. ΠΑΧΟΣ TEX ΠΑΧΟΣ NE ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ (CN) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ % ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 25 25 110 16/3 5000 18 4-5
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 36 36 85 21/3 3300 16 4-5
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 50 50 60 29/3 2500 16 4-5
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 75 75 40 29/2 1700 16 4-5
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 120 120 26 45/2 1200 16 4-5
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 150 150 22 53/2 1000 16 4-5