ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΗ -
ΕΙΔΟΣ ΡΑΦΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΓΑΖΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΩΣΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΕΛΟΝΩΝ
(M) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΛΩΣΤΗΣ/(M) ΓΑΖΙΟΥ
ΣΧΕΣΗ ΚΛΩΣΤΗΣ
ΒΕΛΟΝΑΣ:ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ
Καρίκωμα 101 1 1 5 1 : 0
Γαζωτική 301 2 1 2,5 1 : 1
Γαζωτική ζιγκ-ζαγκ 304 1 1 7 1 : 1
Πλακοραφή 401 2 1 6 1 : 3
Κοπτορράπτης 503 2 1 12 1,2 : 1
Κοπτορράπτης 504 3 1 16 1 : 5
Διβέλονος κοπτορράπτης 512 4 2 18 1 : 3,3
Κοπτορράπτης επικάλυψης 602 4 2 18 1 : 3,3
Κοπτορράπτης επικάλυψης με αλυσίδα 606 9 4 32 1 : 3,5
Κοπτορράπτης με γαζί ασφαλείας
801 4 2 17 1 : 1,4
Κοπτορράπτης με γαζί ασφαλείας 802 5 2 22 1 : 3,4
Κοπτορράπτης με γαζί ασφαλείας 805 6 3 21 1 : 2