ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΩΣΤΗΣ-ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ-ΒΕΛΟΝΑΣ
ΠΑΧΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ ΤΚΤ ΝΟ. ΠΑΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΙΚΟ (NM)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ
SINGER
12-18 Β 160 23
12-18 M 140 22
12-18 Ε 130 21
20-25 B 140 22
20-25 M 130 21
20-25 E 120 19
30-36 B 130 21
30-36 M 120 19
30-36 E 110 18
40-50 B 120 19
40-50 M 110 18
40-50 E 100 16
60-75 B 110 18
60-75 M 100 16
60-75 E 90 14
80-140 B 90 14
80-140 M 80 12
80-140 E 75 11
150-200 B 75 11
150-200 M 70 10
150-200 E 65 9
250-320 B 70 10
250-320 M 65 9
250-320 E 60 8

Β = ΒΑΡΥ ΥΦΑΣΜΑ
Μ = ΜΕΤΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑ
Ε = ΕΛΑΦΡΥ ΥΦΑΣΜΑ