ADMINISTRARE

Structura organizatorică a companiei Brillant se bazează pe practica internaţională modernă. Acesta este de tip “functii” şi pune accent pe responsabilitatea şi eficienţa fiecărei persoane.

Organigrama Brillant este compusă din următoarele patru departamente care sunt gestionate de către absolvenţi de facultate cu înaltă calificare, cu experientă îndelungată.

  • 1. Producţie
  • 2. Marketing
  • 3. Financiar
  • 4. Asigurare a calităţii