STRUKTURA ORGANIZATIVE

STRUKTURA ORGANIZATIVE
Struktura organizative e kompanisë bazohet në standartet bashkëkohore ndërkombëtare.
Kjo është e tipit “funksionale”dhe thekson përgjegjshmërinë dhe efektivitetin e secilit.
Struktura organizative e kompanisë përbëhet nga katër Drejtoritë e mëposhtme kryesuar nga shkencëtarë të trajnuar me përvojë të gjatë.
 
 

  • 1. Manaxheri i Prodhimit
  • 2. Lokalet Afariste
  • 3. Menaxhimi financiar      
  • 4. Adresa e Sigurimit të Cilësisë