FILOZOFIA DHE MISIONI

Qëllimi i Kompanisë është që të bëhet një nga Kompanit e rëndësishme të Evropës në prodhimin e fijes se qepjes me rezistencë të madhe.
Brillant vepron drejt klientëve me fleksibilitetit administrativ për të përmbushur në mënyrë efektive dhe të shpejtë nevojat e klientëve të saj.
Menaxhmenti i Kompanisë kushton vëmendje të veçantë për projektimin dhe prodhimin e produkteve të reja, të cilat janë standardet për cilësinë dhe besueshmërinë.

Termi i rezistencës së lartë që kompania ka prezantuar dhe themeluar, tregon njohuri dhe qëndrim të përgjegjshëme, me të cilat përballon nevojat e dukshme të tregut për të qepur me cilësi dhe për të nxjerr në pah rëndësinë e dhënë në të mirë të cilësisë së produkteve të tyre.
Numri i madh i ngjyrave të gatshme në dispozicion, aftësia për të ngjyer çdo ngjyrë në bazë të nevojës së klientit , cilesia e lëndëve të para është zgjedhur  dhe mbështet ne teknologjinë moderne  dhe shkencore për prodhimin, kjo vendos  kompaninë në një pozitë të shquar në industrine e fijes evropiane.
Diamanti ka investuar shumë në fuqinë punëtore të saj. Kujdeset vazhdimisht për studime pasuniversitare në teknikat më moderne të prodhimit, marketingut dhe shpërndarjes së produkteve në mënyrë që të vënë në praktikë filozofinë e kompanisë.