HISTORIA JONË

Industria e fijes BRILLANT THREADS S.A. u themelua në vitin 1954 dhe që nga fillimi i funksionimit të saj u drejtua në prodhimin e fijeve. Në vitin 1992  u kthye në një Kompani SA dhe në vitin 1995 fitoj nje structurë të  re dhe të fortë të  aksionarëve dhe të administratës.
Shqetësimi i parë i administratës së re ishte për modernizimin dhe shfrytëzimin e mundshëm të potencialit prodhues.U rinovuan makinerit e vjetëra me teknologjinë më të fundit dhe grupi i ekspertëve shkencorë të sofistikuar përgatitën një program për shfrytëzimin e tyre më të mirë.
U përgatit plani pesë-vjeçar i investimeve për të mbështetur produktivitetin, duke siguruar cilësi të lartë dhe lëvizjen e qetë të mallrave.

Në të njëjtën kohë u mbajt ristrukturimi radikal organizativ dhe funksionimi i Kompanisë u përshtat me standardet ndërkombëtare.
Sot kompania është e angazhuar kryesisht në prodhimin dhe shpërndarjen e fijes për qepje dhe qëndisje. Industria e ngjyerjes është më moderne dhe më e sofistikuar në dispozicion të tregut ndërkombëtar.
Kompania gjithashtu prodhon lubrifikantë për makinat qepëse dhe ka materiale ndihmëse të qepjes si gjilpera, etj