PROMOVIMIN E SHITJES

Produktet e kompanisë promovohen në tregun e shitjes nga drejtuesit e saj tregtare, shitësit dhe partnerët e autorizuar, të cilët me trajnim të shkëlqyer profesional dhe dinamizim ofrojnë shërbim superior ndaj klientëve të tyre duke ofruar zgjidhje të plotë që përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e qepjes dhe produktivitetin.
Sistemi i shpërndarjes së produkteve të kompanisë, me floten e kamioneve të saj, duke siguruar shërbim të drejtpërdrejtë të konsumatorëve në më pak se 24 orë.

Kompania  ka një prani të rëndësishme në tregjet e Bullgarisë, Rumanisë dhe Maqedonisë, përmes kompanive që bashkëpunojnë Alpha Threads Ltd dhe Diamant Ata Srl. Këto kompani i shërbejëne klientëve të tyre në të gjitha pikat e tregjeve lokale brenda 24 orëve nga magazinat e depozitimit të plotë të vendosura në Sofje dhe Bukuresht respektivisht. Si rezultat i mësipërm “INDUSTRIA E FIJES DIAMOND”,   i është besuar emri dhe një standard reference në industrinë e qepjes