3A COTTON

Fije për qepje pambuku unike për "dip".

PRODUKTI PAKETIMI NGJYRA NË STOK
APLIKIMET KRYESORE
"3A" C 34 2500 Y 3 Rroba për ’dip’
"3A" C 50 4000 Y 3 Rroba për ’dip’
"3A" C 85 5000 Y 3 Rroba për ’dip’
PRODUKTI NUMRI NO. TRASHËSI
A TEX
TRASHËSI
A DEN
REZISTENCA MINIMALE
(CN)
ZGJATIMI % QËNDRUSHMERIA E NGJYRES
" 3 A " 34 34 90 20/3 2000 8 4-5
" 3 A " 50 50 60 30/3 1400 8 4-5
" 3 A "85 85 35 34/2 900 8 4-5