3A POLY/COTTON
PRODUKTI PAKETIMI NGJYRA NË STOK APLIKIMET KRYESORE
"3A" P/C 25 3000Μ 2 Tenda
"3A" P/C 50 5000Μ 2 Veshje
"3A" P/C 75 5000Μ 2 Veshje
"3A" P/C 120 5000Μ 2 Veshje
PRODUKTI NUMRI NO. TRASHËSI
A TEX
TRASHËSI
A NE
REZISTENCA MINIMALE (CN) ZGJATIMI % QËNDRUSHMERIA E NGJYRES
"3A" P/C 25 25 110 16/3 4500 18 4-5
"3A" P/C 50 50 60 29/3 3000 16 4-5
"3A" P/C 75 75 40 29/2 1500 16 4-5
"3A" P/C 120 120 26 45/2 1100 16 4-5