APLIKIMET

TENDA , THES, NGJYROSJE
PËRBËRË (CORESPUN)POLY/COTTON ’QENTAVROS
Numri νο. Titulli Gjatësia/koni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
25 Ne 16/3 5000 m 1 Tenda

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/POLY ’QENTAVOS
Numri no. Titulli Gjatësia/koni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
25 Ne 16/3 2500 m 32 Tenda,ngjurosje-bashkim pëlhurash

SPUN POLYESTER - DELFINI
Numri no. Titulli Gjatësia/koni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
12 Ne 10/4 1050 m 1 Mkina qepse për xhaketa
20 Ne 12/3 1600 y 1 Tenda,mbulesa kamionash
50 Ne 30/3 5000 y 160 Ngjurosje-bashkim pëlhurash

POLIESTËR E VOZHDU ESHME– `TARANDOS`
Numri no. Titulli Gjatësia/koni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
60 Dtex 156x3 10000 m 1 Ndarës i jakave
80 Dtex 113x3 15000 m 1 Ndarës i jakave

PAMBUKU “3A”
Numri νο. Titulli Gjatësia/koni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
150 Ne 60/2 1,1 kg 2 për qëndisje

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/POLY ‘QENTAVROS
Numri no. Τιτulli Gjatësia/κoni ngjyra në stok Aplikimet kryesore
120 Ne 45/2 5000 m 100 Veshje,veshmbathje,këmisha,veshje spotive

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/POLY `PERMACORE`E Α&Ε
Numri no. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
120 Ne 45/2 5000 m 400 Veshje,veshmbathje,këmisha,veshje spotive

PËRBËRË(CORESPUN)POLY/COTTON’D-CORRE E A&E
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
120 Ne 45/2 5000 m 400 Veshje,veshmbathje,këmisha,veshje spotive

FIJE E TEJDUKSHME (NAILON 6)
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
65 Den 420 Κile 1 Tegele
150 Den 180 Κile 1 Tegele
180 Den 150 Κile 1 Tegele
270 Den 100 Κile 1 Tegele
340 Den 80 Κile 1 Tegele

XHIN
SPUN POLIESTER –‘DELFINI’
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
15 Ne 12/4 1200 m 160 Qepje te jashtme,tegel,mëngë
20 Ne 12/3 2500y 160 Qepje të jashtme,tegel,mëngë
36 Ne 20/3 5000y 160 Qepje te jashtme,tegel,mëngë
50 Ne 30/3 5000y 160 Tegele të sigurta
syzator
75 Ne 40/3 5000y 160 Syzator

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/POLY ‘QENTAVROS
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
25 Ne 16/3 2500 m 32 Qepje dekorative
36 Ne 21/3 4000m 32 Qepje të jashtme,tegel,mëngë
50 Ne 29/3 4000m 32 Tegele të sigurta
75 Ne 29/2 7000m 32 Syzator

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/POLY ‘PERMACORE’
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
25 Ne 16/3 2500 m 400 Qepje dekorative
36 Ne 16/2 5000m 400 Qepje të jashtme,tegel,mëngë
50 Ne 30/3 5000m 400 tegele të sigurta
75 Ne 30/2 5000m 400 Syzator

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/COTTON `D-CORE’
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
25 Ne 16/3 2500 m 400 Qepje dekorative
36 Ne 16/2 5000 m 400 Qepje të jashtme,tegel,mëngë
50 Ne 30/3 5000 m 400 Tegele të sigurta
75 Ne 30/2 5000 m 400 Syzator

= POLIESTËR ELASTIKE ‘ELAFI’
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
80 Dtex 167x2 12000 m 2 Mbështjellëse në grepin e syzatorit

THURËSE
FIJE ELASTIKE POLIESTER ‘TEKSTUREL’
Numri νο. Τιtulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
80 Dtex 167x2 1.5 κile 192 Fije thurese,jiaka, mëngë
160 Dtex 167x1 1.5 κile 192 Fije thurese,jiaka, mëngë

LËKURË
ARGO-NAILON
Numri νο. Τιtulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
14 Dtex 700x3 1070 m 35 Qepje dekorative në kepucë
20 Dtex 470x3 1600 m 35 Këpucë,valixhe
30 Dtex312x3 2400 m 35 Këpucë,cizme,valixhe
40 Dtex 235x3 3200m 35 Këpucë,veshje lëkure,canta
60 Dtex 156x3 4800m 35 Këpucë,veshje lëkure
90 Dtex 110x3 3400m 35 Këpucë të leta,lidhje librash

TARANDO-POLIESTER
Numri νο. Τιtulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
20 Dtex 452x3 1600 m 15 Këpucë,valixhe
30 Dtex 280x3 2400m 15 Këpucë,cizme,valixhe
40 Dtex 226x3 3200m 15 Këpucë,veshje lëkure,canta
60 Dtex 140x3 4800m 15 Këpucë,veshje lëkure,canta

TEGELA TË MBUSHUR
NAILON –POLIESTER
Numri νο Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
80 Dtex 113x3 14000m 2 Shumgjilpëresh për tegela të mbushur
120 Dtex 113x2 20000 m 2 Shumgjilpëresh për tegela të mbushur

BOBINE NAILON DANFIELD
Numri νο Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
180 Dtex 78x2 Kile 54 Rrota makinash për tegela të mbushur nο.10 & 11

JORGANE,DYSHEKË,TAPICERI
SPUN POLIESTER –DELFINI
Numri νο. Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
36 Ne 20/3 5000y 160 Pëlhura të rënda,dyshekë
50 Ne 30/3 5000y 160 Jorganë,dyshekë,tapiceri

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/POLY ‘QENTAVROS
Numri νο Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
36 Ne 21/3 4000m 32 Pëlhura të rënda,dyshekë
50 Ne 29/3 5000m 32 Jorganë,dyshekë,tapiceri
75 Ne 29/2 7000m 32 Syzator

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/POLY ‘PERMACORE’ E A&E
Numri νο Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
36 Ne 16/2 5000m 400 Pëlhura të rënda,dyshekë
50 Ne 30/3 5000m 400 Jorganë,dyshekë,tapiceri
75 Ne 30/2 5000m 400 Syzator

PËRBËRË (CORESPUN)POLY/COTTON `D-CORE’ E A&E
Numri νο Τιτulli Gjatësia/κoni Ngjyra në stok Aplikimet kryesore
36 Ne 16/2 5000 m 400 Pëlhura të rënda,dyshekë
50 Ne 30/3 5000 m 400 Jorganë,dyshekë,tapiceri
75 Ne 30/2 5000 m 400 Syzator