QENTAVROS

Fije e përbërë për qepje (core-spun), 100% poliestër.
Unike per xhinse  dhe tenda

PRODUKTI PAKETIMI NGJYRA NË STOK
APLIKIMET KRYESORE
QENTAVROS 25 2500 M 64 Qepje dekorative, Tenda
QENTAVROS 36 4000 M 64 Xhin
QENTAVROS 50 5000 M 64 Xhin
QENTAVROS 75 7000 M 64 Xhin
QENTAVROS 120 5000 M 400 Veshje
QENTAVROS 150 5000 M 3 Veshje
PRODUKTI NUMRI NO.
TRASHËSI
A TEX
TRASHËSI
A NE
REZISTENCA MINIMALE (CN) ZGJATIMI % QËNDRUSHMERIA E NGJYRES
QENTAVROS 25 25 110 16X3 5000 18 4-5
QENTAVROS 36 36 85 21X3 3300 16 4-5
QENTAVROS 50 50 60 29X3 2500 16 4-5
QENTAVROS 75 75 40 29X2 1700 16 4-5
QENTAVROS 120 120 26 45X2 1200 16 4-5
QENTAVROS 150 150 22 53/2 1000 16 4-5