KONSUMI I FIJES GJATË TEGELIT
MAKINA -
LLOJI I QEPJES
ΤIPI
TEGELIT
NUMRI FIJES
NUMRI GJILPËRËS
(M) KONSUMIMI I
FIJES/(M) TEGELIT
MARRËDHENIET FIJE
GJILPËRË:RROTA
Mbushje 101 1 1 5 1 : 0
Lineare 301 2 1 2.5 1 : 1
Makinë zik-zak 304 1 1 7 1 : 1
Plakorarafi 401 2 1 6 1 : 3
Syzator 503 2 1 12 1,2 : 1
Syzator 504 3 1 16 1 : 5
Syzator dy gjilpërësh 512 4 2 18 1 : 3,3
Syzator per mbyllje 602 4 2 18 1 :3,3
Syzator me tegel sigyrimi 606 9 4 32 1 : 3,5
Syzator me tegel sigyrimi 801 4 2 17 1 : 1,4
Syzator me tegel sigyrimi 802 5 2 22 1 : 3,4
Syzator me tegel sigyrimi 805 6 3 21 1 : 2