PROBLEME GJATË TEGELIT
GRISJA E PËLHURËS OSE DËMTIMI I FIJES
SHKAKU: GJILPËRË E TRASHË

Korrigjimi:
Ndryshoni gjilpërë  me një më të hollë           

SHKAKU: GJILPËRË E MPREHTË

 Korrigjimi: 
Ndryshoni gjilpërë me majë te rrumbullakosur (tipi SUK) 
 

SHKAKU: PËLHURA E FORTË / PËLHURA ËSHTË E PAPËRFUNDUAR TEKNIKISHT

Korrigjimi: 
Përdorni silikon gjatë qepjes

 

DJEGIA E PËLHURËS
SHKAKU: TEMPERATURË E LARTË E GJILPËRËS

Korrigjimi:

 • Përdorni fije speciale të tipit që  thith ngrohjen nga e zakonshmia: GROZ-BECKERT MR.
 • Konsultohuni me DIAMANTIN për ndryshimin e tipit të fijes
 • Përdorini jet-ajri në makinen qepse paralel me drejtimin e gjilpërës.

   

VËSHTIRËSIA E SHTRIRJES SE TEGELIT NE PËLHURAT ELASTIKE
SHKAKU: DËMTIM I FIJES ELASTIKE

Korrigjimi:

 • Përdorni gjilpërë të tipit me maj të  rrumbullakosur.
 • Qep paralelisht së  bashku me drejtimin e fijeve elastike.

   

 

SHKAKU: MBLEDHJA E PËLHURËS

Korrigjimi:
Përdorni  fije poliestër ose fije të përbërë në vend të pambukut
 

KËPUTJE E FIJES NË GJILPËR
SHKAKU: VENDOSJA JO NË QENDER E DREJTUESIT E MBLEDHJES SË FIJES

Korrigjimi:
Vendosni drejtuesin e mbështjelljes së fijes të fijes vetëm mbi kon dhe në  një  lartësi 3 herë  më shumë, se lartësia e konit.
 

ARSYET: KAPJA E FIJES NË BAZËN E KONIT

Korrigjimi:
Vendosni një shkumë nën kon për të shmangur kapjen e fijes për tu këputur
 

SHKAKU: KAPJA E FIJES NË DREJTUESIN E MBESHTJELLJES

Korrigjimi:
Kjo zakonisht ndodh në këputjen e fijes.Rikaloni sakt fijen.
 

SHKAKU: VIRINE PARA RREGULATORIT

korrigjimi:
Kaloni fijen 2-3 herë më tepër tek ndonjë drejtues dhe lironi regjistrusin

SHKAKU: GJILPËRË SHUMË E HOLLË

korrigjimi:

 • Përdorni fije që disponon forcë të përshtatshme
 • Përdorni gjilpërë të vecante në vend te gjilperave të përbashkëta p.sh GROZ- BECKERT MR
   

SHKAKU: TEMPERATURË E LARTË E GJILPËRËS

korrigjimi:

 • Përdorini jet-ajri në makinen qepse paralel me drejtimin e gjilpërës
 • Ndryshoni fijen e qepjes  me një tjetër të tipit që thith ngrohjen
 • Përdorni silikon në tegelin e qepjes 
 • Përpunoni sakt teknikisht pëlhurën
   

GJILPËRË E DËMTUAR

korrigjimi:
Ndryshimi i gjilpërës

SHKAKU: TENSION I LARTË GJILPËRËS

korrigjimi:
Përshtatni më lirshëm rregullatorët në makinën qepëse

 

SHKAKU:AKSESOR TË DËMTUAR QË PËRDOREN NË MAKINËN QEPSE

korrigjimi:
Ndryshoni aksesorët që jane në kontakt me fijen
 

SHKAKU:FIJE E PA PËRSHTATSHME

korrigjimi:
Ndrysho llojin e fijes me një të cilësis më të mirë

KËPUTJA E FIJES SË POSHTME
SHKAKU:FIJA NË SOVAJKË ËSHTË MBËSHTJELL KEQ

Korrigjimi:
Përshtat saktë udhëzuesin e mbështjelljes në sovajk
 

SHKAKU: SOVAJKA E KA FIJEN TË SHTRËNGUAR

Korrigjimi:
Rregullo tensionin e sovajkes

SHKAKU: DIFEKTE NË SIPËRFAQEN E SOVAJKËS

Korrigjimi:
Fërkojme me letër zmerile sipërfaqet në kontakt

 

SHKAKU: POZICIONIMI I PASAKTË I SOVAJKËS

Korrigjimi:
Kontrollojmë madhësinë dhe lojin e sovajkës 
 

SHKRIRJE TË FIJES NË NDALIMIN E MAKINËS
SHKAKU: PËLHURA ËSHTË E PAPËRFUNDUAR TEKNIKISHT

Korrigjimi:

 • Përmirësoni përfundimin teknik të pëlhures
 • Ndryshoni tipin e gjilpërës 
 • Përdorni jet-ajri në makinën qepëse paralel me drejtimin e gjilpërës

SHKAKU: GJILPËRA ËSHTË E DËMTUAR

korrigjimi:
Ndryshoni gjilpërën 

SHKAKU:CILËSIA E DOBËT E FIJES

korrigjimi:
Ndryshoni fijen , me një tjetër me specifikime të sakta

 

LËSHIM I FIJES (NË TEGELIN E QEPJES)
SHKAKU:LUAJTJE DHE DEVIJIME TË MEDHA TË GJILPËRËS

korrigjimi:

 • Ndryshoni tipin e gjilpërës
 • Ndryshoni gjilpërën

SHKAKU:ELASTICITET I MADH I PËLHURES

korrigjimi:

 • Përdorni gjilpërë të holle
 • Përdorni pllak të hollë