FILOZOFIJA & MISIJA

Cilj kompanije Brillant jeste da se razvije u jednu od najvažnijih kompanija u Evropi koja proizvodi visoko izdržljive konce za šivenje.
 
Brillant kompanija za prozvodnju konca za šivenje je orijentisana ka klijentima i ima organizacionu fleksibilnost koja možeaktivno i efikasno da zadovolji potrebe svojih klijenata.
 
Menadžment daje veliki značaj planiranju i proizvodnji novih revolucionarnih proizvoda, koji danas predstavljaju referentne proizvode za tržište, po pitanju svog kvaliteta i pouzdanosti.
 
Izvraz Visoka izdržljivost, koju je Brillant uveo na grčko tržište, ukazuje na uvid i odgovoran stav koji kompanija ima prema očiglednim potrebama industrije kada je u pitanju kvalitetno šivenje i naglašava koliko je važno biti ispred svih na tržištu po pitanju kvaliteta.
 

Veliki broj postojanih nijansi koje su na raspolaganju, izbor kvalitetnih sirovina, visoki standardi proizvodne specifikacije i tehnička rešenja koja se nude klijentima za rešavanje problema vezanih za šivenje, rezultirali su zavidnom pozicijom kompanije Brillant na međunarodmnom tržištu konca za šivenje.
 
Brillantje puno uložio u ljudske resurse. Kompanija vodi računa o kontinuiranoj obuci za najsavremenije metode proizvodnje, marketinga i distribucije. Stoga je osoblje u mogućnosti da sprovodi filozofiju Kompanije.