O NAMA

Brillantje osnovan 1954. godine i od samog početka se bavio proizvodnjom konca. Godine 1992., kompanija je unapređena u AD, a 1995. godineje napravljena nova šema za upravljanje i za akcionare.
 
Prvi zadatak novog menadžmenta je bila dinamična upotreba proizvodnog potencijala. Stare mašine su zamenjene novim sa najmodernijom tehnologijom, a grupa stručnjaka je napravila program za njihovu maksimalnu iskorišćenost. Napravljen je petogodišnji investicioni plan kako bi se uvećala proizvodnja i obezbedio najbolji kvalitet i neometana distribucija proizvoda.
 

U isto vreme, desila se detaljna reorganizacija i poslovanje kompanije je usklađeno sa međunarodnim standardima. Danas, kompanija je aktivna u proizvodnji i distribuciji konca za šivenje i veženje u Evropi. Naša farbara je jedna od najmodernijih na međunarodnom nivou, i u njoj se koristi oprema sa najsavremenijom tehnologijom.
 
Kompanija, takođe, proizvodi lubrikante za šivaće mašine i distribuira pomoćne materijale za šivenje, tj. igle, itd.