STRUKTURA KOMPANIJE & ADMINISTRACIJA

Organizaciona struktura kompanije Brillantse zasniva na savremenoj međunarodnoj praksi.
 
Kompanija je „funkcionalnog“ tipa i naglašava odgovornost i efikasnost svakog lica.
 
Organizaciona šema kompanije Brillantse sastoji od sledeća četiri sektora kojima upravljaju kvalifikovani fakultetski obrazovani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom.
 

  • 1. Sektor poizvodnje
  • 2. Sektor za marketing
  • 3. Finansijska služba
  • 4. Sektor garancije kvaliteta