3A POLY/COTTON
PROIZVOD RAZMER BROJ BOJA GLAVNA PRIMENA
"3Α" P/C 25 3000Μ 2 Odevni predmeti
"3Α" P/C 50 5000Μ 2 Odevni predmeti
"3Α" P/C 75 5000Μ 2 Odevni predmeti
"3Α" P/C 120 5000Μ 2 Odevni predmeti
PROIZVOD TKT BR. TEX NE MIN. JAČINA
(CN)
ISTEZANJE
%
POSTOJANOST BOJE
"3A" P/C 25 25 110 16/3 4500 18 4-5
"3A" P/C 50 50 60 29/3 3000 16 4-5
"3A" P/C 75 75 40 29/2 1500 16 4-5
"3A" P/C 120 120 26 45/2 1100 16 4-5