SAVETI ZA OTKLANJANJE SMETNJI
CEPANJE TKANINE ILI OŠTEĆENJE KONCA
UZROK: DEBELA IGLA

Rešenje:
Zameniteiglutanjom.
 

UZROK: IGLA SA OŠTROM IVICOM

Rešenje:
Koristiteiglusaloptastimvrhom (tip SUK)
 

UZROK: HRAPAVA ILI LOŠE OBRAĐENA TKANINA

Rešenje:
Stavitesilikonskouljenakonac
 

TKANINA GORI
UZROK: VISOKA TEMPERATURA IGLE

Rešenje:

 • Upotrebite specijalnu iglu (tj. GROZ-BECKERT MR)
 • Konsultujte BRILLANT za drugačiji tip konca
 • Usmerite hladan vazduh paralelno sa smerom igle

TEŠKOĆE SA ELASTIČNIM TKANINAMA
UZROK: OŠTEĆENJE ELASTIČNOG KONCA

Rešenje:

 • Koristite iglu sa loptastim vrhom (tip SUK)
 • Šijte paralelno sa vlaknima tkanine

UZROK: NABORANA TKANINA

Rešenje:
Koristite konac od neprednog poliestera ili sa nepredenim jezgrom umesto pamučnih
 

KVAROVI VEZANI ZA IGLU I KONAC
UZROK: NEPRAVILNO ODMOTAVANJE SA NAVOJA KONCA

Rešenje:
Proverite da gornja vođica bude direktno iznad konusa na tri puta većoj visini od konusa
 

UZROK: KONAC UHVAĆEN U BAZI PAKOVANJA

Rešenje:
Koristite podlogu od pene ispod konusa kako bi ste sprečili zaglavljivanje nakon što konac pukne
 

UZROK: KONAC UHVAĆEN U VOĐICI ZA KONAC

Rešenje:
Dešava se kada pukne konac. Provucite konac pravilno.
 
 

UZROK: ŠKRIPA ZATEZNOG DISKA

Rešenje:
Povećajte broj navoja na predzateznim vođicama i smanjite zategnutost diska. Proverite da su diskovi glatki.
 

UZROK: VEOMA TANKA IGLA

Rešenje:

 • Koristite tanji konac odgovarajuće čvrstoće ili deblju iglu
 • Koristite specijalnu iglu (tj. GROZ-BECKERT MR)

UZROK: VISOKA TEMPERATURA IGLE

Rešenje:

 • Promenite konac sa koncem koji upija toplotu
 • Usmerite hladan vazduh u pravcu igle
 • Namažite silikonsko ulje na konac
 • Poboljšajte završnu obradu tkanine

UZROK: OŠTEĆENA IGLA

Rešenje:
Zamenite iglu
 

UZROK: PREVIŠE ZATEGNUT KONAC

Rešenje:
Smanjite zategnutost konca
 

UZROK: NEISPRAVNI DELOVI ŠIVAĆE MAŠINE

Rešenje:
Zamenite neispravne delove koji su u kontaktu sa koncem (ploča otvora, kuka, vođica za iglu, kućište za kalem, diskovi)
 

UZROK: LOŠ KVALITET KONCA

Rešenje:
Zamenite koncem boljeg kvaliteta
 

KVAR KALEMA
UZROK: LOŠE NAMOTAN KONAC

Rešenje:
Podesite položaj vitla kalema.
 

UZROK: PREVIŠE ZATEGNUT KALEM

Rešenje:
Podesite zategnutost kalema
 

UZROK: OŠTRE IVICE KALEMA

Rešenje:
Ispolirajte ivice i kontaktne površine
 

UZROK: KUĆIŠTE KALEMA NIJE PRIKLADNE VELIČINE

Rešenje:
Proverite veličinu/tip kalema
 

KONAC SETOPI KADA MAŠINA STANE
UZROK: LOŠA ZAVRŠNA OBRADA TKANINE

Rešenje:

 • Poboljšajte završnu obradu tkanine
 • Zamenite iglu nekom drugom koja više odgovara
 • Rashladite iglu hladnim vazduhom

UZROK: OŠTEĆENA IGLA

Rešenje:
Zamenite iglu
 

UZROK: LOŠ KVALITET KONCA

Rešenje:
Zamnite koncem boljeg kvaliteta
 

PRESKAKANJE ŠAVA
UZROK: JAKE VIBRACIJE ILI KRIVLJENJE IGLE

Rešenje:

 • Promenite tip igle
 • Zamenite iglu

UZROK: VELIKA ELASTIČNOST TKANINE

Rešenje:

 • Koristite tanju iglu
 • Korisite tanju ploču

UZROK: NEODGOVARAJUĆA VELIČINA/TIP IGLE

Rešenje:
Promenite veličinu/tip igle
 

UZROK: VEOMA TANAK KONAC U ODNOSU NA IGLU

Rešenje:

 • Koristite tanju iglu
 • Koristite deblji konac

UZROK: TKANINA VISI

Rešenje:

 • Ponovo podesite pritisak papučice
 • Zamenite ploču otvora kako bi odgovarala igli

UZROK: KONAC SE UVIJA LOŠE ILI NA SUPROTNU STRANU

Rešenje:
Zamenite konac drugim koji ima odgovarajuće karakteristike
 
 

UZROK: POGREŠNA ZATEGNUTOST KONCA

Rešenje:
Podesite zategnutost konca u igli ili čunku
 

UZROK: KONAC NE PRAVI DOBRU PETLJU

Rešenje:
Zamenite konac
 

UZROK: LOŠ KVALITET KONCA

Rešenje:
Zamenite za konac boljeg kvaliteta
 

UZROK: STATIČKI ELEKTRICITET

Rešenje:
Zamenite konac koncem boljeg kvaliteta
 

UZROK: NEMOGUĆNOST KUKE, ČUNKA ILI IGLE DA PROŠIVAJU U ODGOVARAJUĆE VREME

Rešenje:

 • Proverite kako je igla ubačena i postavjena
 • Koristite iglu sa dubljim rubom
 • Proverite zazore na mašini

UZROK: MAŠINA JE PREVIŠE BUČNA

Rešenje:
Proverite zazor između igle i kuke
 

NAIZMENIČNO ŠTEPANJE
UZROK: NEODGOVARAJUĆA ZATEGNUTOST KONCA

Rešenje:

 • Podesite zategnutost konca
 • Namotajte ponovo konac na mašinu
 • Proverite kontaktne površi između konca i delova mašine

UZROK: LOŠA KONTROLA UBACIVANJA TKANINE

Rešenje:

 • Zamenite za konac boljeg kvaliteta
 • Povećajte pritisak papučice
 • Zamenite boljim mehanizmom za ubacivanje

NABORAVANJE
UZROK: RAZLIKA U ELASTIČNOSTI IZMEĐU TKANINE I KONCA

Rešenje:

 • Koristite konac slične elastičnosti kao tkanina
 • Smanjite zategnutost konca

UZROK: IGLA UVLAČI TKANINU

Rešenje:

 • Zamenite vrstu šava zrnasti ubod na lančani ubod
 • Šijte pod uglom od 15°-45° ili čak paralelno
 
 

UZROK: KLIZANJE IZMEĐU DVE TKANINE

Rešenje:
Obučite radnika
 

UZROK: UBACIVANJE RAZLIČITOG MATERIJALA

Rešenje:

 • Poboljšajte mehanizam za ubacivanje tkanine
 • Povećajte pritisak na papučicu

KONAC ZA ŠIVENJE PUCA U BRUŠENOM DŽINSU
UZROK: MALO TRENJE KONCA

Rešenje:
Promenite vrstu pamučnog konca sa nepredenim poliester koncem ili sa nepredenim jezgrom
 

UZROK: OTPOR U BRUŠENOM TEKSASU

Rešenje:
Obratite pažnju na šivenje izloženih šavova
 

NABORAVANJE TKANINE ODEVNIH PREDMETA
UZROK: RAZLIKA U SKUPLJANJU IZMEĐU TKANINE I KONCA

Rešenje:
Koristite konac koji se skuplja na sličan način kao sirovina tkanine